A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради Чернігівської області

Новина про конкурсний відбір

Дата: 14.02.2024 15:43
Кількість переглядів: 60

дефектний акт

Відомість об'єма робіт

Договір підряду

Жадове1 креслення

Жадове2 креслення

 

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради Чернігівської області

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                                                              протоколом комісії

                                                                                         від 14 лютого 2024 року 2

 

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради оголошує конкурс з вибору ВИКОНАВЦЯ РОБІТ відповідно до Договору про партнерство №7.2/2024/004, укладеного 31.01.2024 року, між Благодійною організацією «ZIEDOT.LV» та Відділом освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради Чернігівської області по об’єкту:

 1. Поточний ремонт підвальних приміщень для облаштування найпростішого укриття Жадівського закладу загальної середньої освіти Семенівської міської ради (далі – об’єкт), який знаходиться за адресою: Україна, 15400, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Жадове, вулиця Центральна, 28А, згідно дефектного акту Додаток №1.
 2. Термін виконання робіт: 120 календарних днів з дня укладання договору підряду у відповідності до відомостей об'ємів робіт (Додаток 2) та дефектного акту, який був виготовлений на замовлення БФ «ZIEDOT.LV» компанією ТОВ «УКРІНЖТРАНСПРОЕКТ» та наданий Замовнику (Бенефіціару) за результатами обстеження вищенаведеного об’єкта Благодійною організацією «ZIEDOT.LV».
 3. Оплата за виконані роботи буде проводитись відповідно до договору підряду, укладеного за результатами проведеного конкурсу між Благодійною організацією «ZIEDOT.LV» - Платник, ВОМтаС Семенівської міської ради – Замовник (Беніфіціар) та Підрядник.
 4.  Очікувана вартість робіт з поточного ремонту згідно зведеного кошторисного розрахунку складає 2577482, 00 грн. (два мільйона пятсот сімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дві грн.00 коп.).
 5. Розрахунки між Платником та Підрядником будуть проводитись в євро, згідно з курсом валют, встановленим НБУ станом  на день укладання договору. 
 6. З відомостями об'ємів робіт та дефектним актом можна ознайомитись в оголошенні (Додатки), або у ВОМтаС Семенівської міської ради за адресою: м. Семенівка, вул. Героїв України,6. 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ:

1. Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДСТУ, ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»), НПАОП, Правил електро- та пожежної безпеки, Охорони праці та інших нормативних документів, що діють на території України. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам, про що у складі пропозиції має бути наданий відповідний гарантійний лист.

Для розрахунку вартості робіт учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент підготовки своєї пропозиції.

Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Гарантійний строк експлуатації об’єкта становить три роки від дня його прийняття Замовником та Платником, якщо більший гарантійний строк не встановлений законом. Гарантійний строк на матеріали і встановлене обладнання згідно гарантійного строку заводу виробника, але не менше одно року від дня його прийняття Замовником та Платником.

Матеріали та обладнання, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт, повинні мати (якщо це передбачено чинним законодавством України) сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи тощо, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист про надання зазначених документів під час виконання робіт. Вироби, обладнання та матеріали, які будуть застосовані підрядником, повинні бути новими, та такими, що не були у використанні.

2. Агрегати, машини та механізми, що використовуються під час виконання робіт, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватись відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

3. По закінченні робіт Підрядником здійснюється очистка території від будівельного сміття та не допускається його накопичення (що буде створювати незручності) в процесі виконання робіт.

          Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища підрядник зобов’язується:

 • своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій;
 • запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних  відходів;
 • здійснювати збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями;
 • після завершення будівельних робіт всі будівельні відходи  необхідно вивозити на звалище;
 • не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе переможець конкурсу. Учасник у складі пропозиції повинен надати лист-згоду з умовами, зазначеними у цьому пункті.

  1. Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

У довідці необхідно зазначити повний перелік матеріально-технічної бази, обладнання, механізмів, устаткування, машин тощо, які будуть використовуватись при виконанні робіт на об’єкті та є необхідним для виконання всіх робіт.

У разі відсутності власного обладнання, устаткування, автомобілів та/або матеріально- технічної бази, тощо та використання їх на договірних умовах, про це зазначається у довідці із наданням документів, що підтверджують право користування обладнанням, устаткуванням, автомобілями та/або матеріально-технічною базою (договір оренди, договір про співпрацю, договір користування чи договір про надання послуг (або інші документи) з додатками і додатковими угодами).

5.Довідка про підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів

У довідці необхідно зазначити 1 (один) аналогічний договір, будівельні роботи за кожним із яких повинні бути виконані в повному обсязі, що підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актами приймання-передачі будівельних робіт (форми - КБ-2в).

Учасник надає копію листа-відгуку відповідно до наданого аналогічного договору. 

6.Довідка про підтвердження фінансової спроможності

На підтвердження фінансової спроможності учасник надає фінансову звітність за останній звітний період (рік) згідно Розділу ІІ. Склад та елементи фінансової звітності Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» № 73 від 07.02.2013р., з відміткою відповідного органу (або копією квитанції про підтвердження подачі звітності в електронному вигляді), а саме:

 - Баланс підприємства учасника (Форма № 1);

- Звіт про фінансові результати (Форма № 2);

- Звіту про рух грошових коштів (Форма № 3) у разі наявності;

 - Податкової декларації платника єдиного податку (для фізичної особи-підприємця).

У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансовій звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Ті учасники, що працюють менше одного року надають документи на підтвердження фінансової спроможності за період роботи (з дня державної реєстрації створення Учасника і до дня оголошення цієї процедури закупівлі включно). 

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради залишає за собою право здійснювати контроль за виконанням робіт.

У разі виявлення відсутності документів які передбачені даним оголошенням, комісія має право надати Учаснику 24 години для виправлення або надання нових документів, що не відповідають вимогам оголошення або не були надані на момент розгляду. У разі не виправлення або не надання таких документів пропозиція такого Учасника буде відхилена.

Термін прийому пропозицій від потенційних Виконавців робіт: до 09:00 год. 23 лютого 2024 року за адресою м. Семенівка, вул.Героїв України,6.

 

Засідання комісії з розгляду пропозицій та вибір Виконавця робіт відбудеться:

26 лютого 2024 року о 10:00 год., за адресою: м. Семенівка, вул.Героїв України,6.

 

Додаток 1- дефектний  акт;

Додаток 2 - Відомість об'ємів робіт;

Додаток 3 – Експлікація та креслення приміщень;

Додаток 4 - Проект договору підряду. 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень